KL3132 - 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V - 3 Stk. zu je EUR 60.-, Herstellung 41/2007 (LP netto 184)
KL3162 - 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0 V…+10 V - 1 Stk. zu je EUR 60.-, Herstellung 49/2009 (LP netto 184)
KL2404 - 4-Kanal Digital Ausgangsmodul EUR 16.-, Herstellung 25/2009
KL1104 - 4-Kanal Digital Eingangsmodul EUR 10.-, Herstellung 26/2009

EL3201 - 1-Kanal Analog Input PT100 4 Wire, 1 Stk. zu 50.-, Herstellung 33/2008 (LP netto 115)
EL3602 - 2-Kanal Analog Input +/- 10V 24Bit, 1 Stk. zu 80.-, Herstellung 13/2011 (LP netto 23

KL9020 - Klemmbusverlängerung an die KL9050, 2 Stk. zu je 30.- Herstellung 05/2014 (LP netto 3
KL9050 - Klemmbusverlängerung, 3 Stk. zu je 45.-, Herstellung 03/2014 (LP netto 59)

Alle Preise inkl. gesetzl. MWST